• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Biljana Tošković

Biljana Tošković

Sudija

Rođena 1967. godine u Kruševcu; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu završila 1991. godine. Radila kao sudijski pripravnik u Opštinskom sudu u Kruševcu i u Okružnom sudu u Kruševcu do 1995.godine; stručni saradnik u Okružnom sudu u Kruševcu od 1995.do 1997.godine; od 1997. sudija u Opštinskom sudu u Kruševcu. 
Kao sudija u Opštinskom sudu u Kruševcu radi u krivičnom odeljenju, sa dobrim rezultatima, uz visok procenat potvrđenih odluka. Sudija je jednoglasno predložena od Kolegijuma svog suda što dokazuje da uživa poverenje u sredini u kojoj radi.

Saziv VSS-a: 
Prvi sastav Visokog saveta sudstva