• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Александар Пантић

Александар Пантић

Судија. Рођен је 1959. године у Косовској Митровици. Ожењен. Отац двоје деце.

Основну школу и Гимназију завршио је у Нишу, где је 1982. године и дипломирао на Правном факултету.

Правосудни испит положио је 1986. године у Београду.

Од 1984. до 1988. године радио је као адвокатски приправник. Уписан је у именик адвоката Адвокатске коморе Ниш 1988. године и као адвокат је радио до 2010. године.

За судију Апелационог суда у Нишу изабран је 29.12.2009. године и судијску функцију обављао је од 01.01.2010. године до ступања на функцију за изборног члана Високог савета судства из реда судија Апелационих судова.

У Апелационом суду у Нишу био је председник IV већа у Грађанском одељењу, председник Грађанског одељења, заменик председника Одељења судске праксе и заменик председника суда. Од почетка рада у Апелационом суду у Нишу па до избора у Високи савет судства био је председник Комисије за јавне набавке.

Активно је учествовао у раду Правне клинике Правног факултета у Нишу. На Правосудној академији редовно је држао предавања у склопу стручног усавршавања судија са подручја Апелационог суда у Нишу.

Био је члан Управног одбора ватерполо клуба „Ниш“, а у периоду 2004-2010 био је председник Суда Ватерполо савеза Србије.

Сазив ВСС-а: 
Трећи састав Високог савета судства