• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

проф. др Предраг Димитријевић

проф. др Предраг Димитријевић

Декан Правног факултета у Нишу

Рођен 1959. године у Нишу; Дипломирао је на Правном факултету у Нишу школске 1982/83 године; Магистарску тезу под називом “Управни акти и савремена технологија”, одбранио је на Правном факултету у Београду 1991. године.  Докторску дисертацију на тему “Одговорност управе за нечињење (са посебним освртом на „ћутање управе“)“ одбранио је на Правном факултету у Београду,  1996. године. На Правном факултету у Нишу ради од 1986. године. За доцента за ужу јавно-правну научну област на Правном факултету у Нишу, др Предраг Димитријевић изабран је1996. године.

Др Предраг Димитријевић, у школској 2007/2008. години, према Наставном плану усвојеном 2003. године, изводи наставу из Управног права, Науке о управљању са правном информатиком, Прекршајног права и Права локалне самоуправе. Према наставном плану усвојеном 2008. године, изводиће наставу на основним студијама права из предмета Управно право, Наука о управљању са правном информатиком, Еколошко право, Право локалне самоуправе и Медијско право, а на дипломским студијама права из предмета Прекршајно право и Право локалне самоуправе.  
У својој професионалној каријери, др Предраг Димитријевић објавио је 10 уџбеника, 5 монографија, 46 чланака. Учествовао је и учествује на девет пројеката, као и више усавршавања у земљи и иностранству.

Сазив ВСС-а: 
Први састав Високог савета судства