• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Надица Јовановић

Надица Јовановић

Судија

Рођена 1958. године у Крушевцу; Правни факултет Универзитета у Крагујевцу завршила 1990. године. Радила као судијски приправник и судијски сарадник у Општинском суду у Крагујевцу, а од 2002. године судија је у Општинском суду у Крагујевцу. 
Као судија у Општинском суду у Крагујевцу ради у кривичном одељењу. Резултати рада указују на то да је реч о ажурном судији, која ужива углед и поверење средине у којој живи и ради.

Сазив ВСС-а: 
Први састав Високог савета судства