• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Дејан Ћирић

Дејан Ћирић

Адвокат 
За члана првог састава Високог савета судства из реда адвоката бира се Дејан Ћирић, адвокат из Ниша, потпредседник Адвокатске коморе Србије

Сазив ВСС-а: 
Први састав Високог савета судства