• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива саопштења - 2015 година

26.
Мај.
2015.

Саопштење: ПРЕДСЕДНИК ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА И ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА, СУДИЈА ДРАГОМИР МИЛОЈЕВИЋ, У ЗВАНИЧНОЈ ПОСЕТИ САВЕТУ ЕВРОПЕ И ЕВРОПСКОМ СУДУ ЗА ЉУДСКА ПРАВА У СТРАЗБУРУ

25.
Мај.
2015.

Саопштење: Нови телефонски бројеви у Високом савету судства

21.
Мај.
2015.

Саопштење - ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ПРИМЉЕН У ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА ДРЖАВНИХ САВЕТА И ВРХОВНИХ УПРАВНИХ СУДОВА ЕУ, У СВОЈСТВУ ПОСМАТРАЧА

12.
Мај.
2015.

Правилник о поступку за утврђивање дисциплинске одговорности судија и председника судова

12.
Мај.
2015.

Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, мерилима, поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова

6.
Мај.
2015.

Саопштење - Оглас за избор судија у Привредном апелационом суду

21.
Апр.
2015.

Саопштење - Одлука о предлогу кандидата за судију који се први пут бирају на судијску функцију у Прекршајни суд у Београду.

7.
Апр.
2015.

Саопштење

27.
Мар.
2015.

Одлука о измени одлуке о броју судија у судовима

24.
Мар.
2015.

Саопштење - Оглас за попуну упражњених судијских места

Pages