• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на Оглас за избор судија у Прекршајним судовима ("Сл. Гласник РС" 8/2019 од 08.02.2019. године) – 13.05.2019. године