• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Разговори са кандидатима који су конкурисали за Основне и Прекршајне судове,по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр.14/2018 од 23.02.2018. године - 27.08.2018.