• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Избор председника Вишег суда у Београду, Трећег основног суда у Београду, Основног суда у Сомбору, Основног суда у Бујановцу и Прекршајног суда у Нишу, по Огласу број 6/19 од 01.02.2019. године