• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 29.08.2018.