• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Privredni sud u Leskovcu

Serbia
Adresa: 
Leskovac, Blagoja Nikolića 1
Telefon: 
016/243-537, 243-209
Faks: 
016/244-330
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Posebni
Populacija: 
439 800
  1. Aleksić Milica
  2. Ivković Stanković Slavica
  3. Ilić Miroslav
  4. Jeremić Veselinka, predsednik suda
  5. Momčilović Tijana
  6. Nikolić Novica
  7. Stojanović Nadežda
  8. Cvetković Srđan