• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Други састав Високог савета судства

Проф. др Милан Шкулић

Проф. др Милан Шкулић

Професор др Милан Шкулић је рођен 4. маја 1968. године у Панчеву. У звање редовног професора за ужу научну област Кривично право – предмети Кривично процесно право и Криминалистика на Правном факултету Универзитета у Београду биран је 2009. године. На Правном факултету Универзитета у Београду осим Кривичног процесног права и Криминалистике, предаје и Организовани криминалитет, као и Међународно кривично право.

Петар Петровић

Петар Петровић
Петар Петровић

Председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине Републике Србије.

Драгомир Милојевић

Драгомир Милојевић
Драгомир Милојевић

Председник Врховног касационог суда Републике Србије, председник Високог савета судства.

Никола Селаковић

Никола Селаковић
Никола Селаковић

Министар правде Републике Србије.

Мирјана Ивић

Мирјана Ивић
Мирјана Ивић

Судија. Дипломирала на Правном факултету у Београду 1975. године. Правосудни испит положила 1984. године.

Мирољуб Томић

Мирољуб Томић
Мирољуб Томић

Судија. Рођен у Крагујевцу 1961. где завршaва основну школу и Гимназију као и Правни факултет 1986. године.

Благоје Јакшић

Благоје Јакшић
Благоје Јакшић

Судија. Рођен 1957. у Косовској Митровици. Правни факултет у Крагујевцу, завршио 1983. године.

Бранка Банчевић

Бранка Банчевић
Бранка Банчевић

Судија. Рођена 1955. Правни факултет завршила у Новом Саду.

Александар Стоиљковски

Александар Стоиљковски
Александар Стоиљковски

Судија. Основно и средњошколско образовање стeкао у Зрењанину. Правни факултет у Новом Саду.

Соња Видановић

Соња Видановић
Соња Видановић

Судија. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 1981.год.

Pages