• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Први састав Високог савета судства

Надица Јовановић

Надица Јовановић

Судија

Рођена 1958. године у Крушевцу; Правни факултет Универзитета у Крагујевцу завршила 1990. године. Радила као судијски приправник и судијски сарадник у Општинском суду у Крагујевцу, а од 2002. године судија је у Општинском суду у Крагујевцу. 
Као судија у Општинском суду у Крагујевцу ради у кривичном одељењу. Резултати рада указују на то да је реч о ажурном судији, која ужива углед и поверење средине у којој живи и ради.

Биљана Тошковић

Биљана Тошковић

Судија

Рођена 1967. године у Крушевцу; Правни факултет Универзитета у Крагујевцу завршила 1991. године. Радила као судијски приправник у Општинском суду у Крушевцу и у Окружном суду у Крушевцу до 1995.године; стручни сарадник у Окружном суду у Крушевцу од 1995.до 1997.године; од 1997. судија у Општинском суду у Крушевцу. 
Као судија у Општинском суду у Крушевцу ради у кривичном одељењу, са добрим резултатима, уз висок проценат потврђених одлука. Судија је једногласно предложена од Колегијума свог суда што доказује да ужива поверење у средини у којој ради.

Младен Николић

Младен Николић

Судија

Рођен 1959. године у Зеници; Правни факултет Универзитета у Сарајеву завршио 1983. године. Радио је као судијски приправник и стручни сарадник у Четвртом општинском суду у Београду од 1987. до 1992. године; од 1992. године судија у Четвртом општинском суду у Београду, а од 2004. године судија у Трговинском суду у Београду. 

Ната Месаровић

Ната Месаровић

Председник Врховног касационог суда Републике Србије, председник Високог савета судства

Снежана Маловић

Снежана Маловић

Министар правде Републике Србије

Бошко Ристић

Бошко Ристић

Председник Одбора за правосуђе и управу Народне скупштине Републике Србије

Јелена Боровац,

Јелена Боровац,

Судија

Рођена 1954. године у Сомбору; Правни факултет у Новом Саду завршила 1976. године; од 1977. до 1978. године радила као судијски приправник у Окружном суду у Београду, од 1978. до 1984. године стручни сарадник у Основном суду удруженог рада у Новом Саду; од 1984. до 1995. године судија Општинског суда у Новом Саду; од 1995. до 2003. године судија Окружног суда у Новом Саду; од 2003. године судија Врховног суда Србије.

Вучко Мирчић

Вучко Мирчић

Судија

Рођен 1955. године у Андријевици; Правни факултет у Београду завршио 1980. године. Радио као судијски приправник у Другом општинском суду у Београду од 1980. до 1982. године, стручни сарадник у Окружном суду у Београду од 1983. до 1987. године, од 1987. до 1994. године судија Петог општинског суда у Београду; од 1994. године судија Окружног суда у Београду.

Ђурђина Бјелобаба

Ђурђина Бјелобаба

Судија 

Рођена 1960. године у Новом Кнежевцу; Правни факултет у Новом Саду завршила 1983. године. Радила као судијски приправник, стручни сарадник и судија од 1984.године до 1994. године у Општинском суду у Новом Кнежевцу, а од 1994. до 2003. године судија у Општинском суду у Новом Саду, да би од 2003. године радила као судија Окружног суда у Новом Саду.

Дејан Ћирић

Дејан Ћирић

Адвокат 
За члана првог састава Високог савета судства из реда адвоката бира се Дејан Ћирић, адвокат из Ниша, потпредседник Адвокатске коморе Србије

Pages