• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2019. годину

Јавна набавка услуга одржавањa рачуноводственог софтвера за потребе буџетског рачуноводства у судовима Републике Србије број ЈН 1/2015

Јавна набавка услуга осигурања имовине и запослених у судовима Републике Србије ЈН 2/2014

Одлука о додели уговора

Јавна набавка