• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Јелена Боровац,

Јелена Боровац,

Судија

Рођена 1954. године у Сомбору; Правни факултет у Новом Саду завршила 1976. године; од 1977. до 1978. године радила као судијски приправник у Окружном суду у Београду, од 1978. до 1984. године стручни сарадник у Основном суду удруженог рада у Новом Саду; од 1984. до 1995. године судија Општинског суда у Новом Саду; од 1995. до 2003. године судија Окружног суда у Новом Саду; од 2003. године судија Врховног суда Србије.

Рад и интегритет судије Јелене Боровац оправдавају њено предлагање. Судија је аутор више стручних и научних радова објављиваних у Зборнику радова Привредне академије Нови Сад, Билтенима Врховног суда Србије, Зборнику радова Будванских правничких дана, као и у часопису Правни живот. Ужива углед и поверење судија у средини у којој ради. Постигнути резултати рада су довољна гаранција да управо она буде предложена за члана Високог савета судства

Сазив ВСС-а: 
Први састав Високог савета судства