• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Ђурђина Бјелобаба

Ђурђина Бјелобаба

Судија 

Рођена 1960. године у Новом Кнежевцу; Правни факултет у Новом Саду завршила 1983. године. Радила као судијски приправник, стручни сарадник и судија од 1984.године до 1994. године у Општинском суду у Новом Кнежевцу, а од 1994. до 2003. године судија у Општинском суду у Новом Саду, да би од 2003. године радила као судија Окружног суда у Новом Саду.

Као судија у Окружног суда у Новом Саду ради првостепену кривичну рефераду. Судија има веома добре резултате у раду, уз добар квалитет суђења. Својим радом, односом према странкама и колегама стекла је углед и поверење. Предложена је Високом савету правосуђа као кандидат за члана Савета од Колегијума окружних судова у Новом Саду, Зрењанину и Сомбору. Приликом предлагања овог кандидата посебно је цењен углед који судија има међу судијама наведених судова. Високи савет правосуђа је поступио у складу са одредбом члана 52. став 1. Закона о Високом савету судства којом је предвиђено да најмање један изборни члан из судова мора бити из судова са територије аутономних покрајина.

Сазив ВСС-а: 
Први састав Високог савета судства