• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Соња Видановић

Соња Видановић
Соња Видановић

Судија. Рођена 05. маја 1959. године у Суботици
Правни факултет Универзитета у Београду уписала 1977. године и дипломирала на истом факултету 1981. године. За време студирања активно се бавила спортом - одбојком и била члан државне репрезентације Југославије. Правосудни испит положила 01.03.1984. године.
 
Од новембра 1981. године волонтирала у Вишем суду Субогица, а засновала радни однос у истом суду 06. јануара 1982. године на месту судијског приправника, где се налазила до 31.08.1984. године. Од 01.10.1984. године до 30.11.1984. године запослена у Комуналној радној организацији Суботица. Након тога, вршила функцију судије за прекршаје у Општинском органу за прекршаје Суботица у периоду од 01.12.1984. до 29.02.1988. године. За судију Општинског суда у Суботици изабрана 01.03.1988. године. Од 23.12.2009. године, постављена за вршиоца функције председника Основног суда у Суботици, почев од 01.01.2010. године.

Била је ангажована као члан Програмског савета Правосудне Академије у Београду.

За време обављања судијске функције учествовала у обучавању судијских приправника и судијских помоћника.

Учесник више стручних саветовања организованих од стране Врховног суда Србије, Правосудног центра, Правосудне Академије, невладиних организација:  Семинар о правима детета, преступништву младих и поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела, у организацији Правосудног центра Београд у месецу фебруару 2006. године, Обука на основама права Европске Уније за припрему правосуђа за спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању, у организацији Правног форума и Правосудног центра Београд, у децембру 2006. године, Семинар о споразуму о признању кривице 23. и 24.02.2010. године на Палићу у организацији Правосудне Академије, Републичког Јавног Тужилаштва и Министарства правде САД-а.

Судија Соња Видановић је лице овлашћено за поступања по захтеву за информације од јавног значаја.

Сазив ВСС-а: 
Други састав Високог савета судства