• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саво Ђурђић

судија Саво Ђурђић
Саво Ђурђић

Судија. Рођен 1957. године у Тузли. Правни факултет завршио у Београду, 1981. гoдинe.
Прво запослење: секретар ШОМО „Д. Јенко“ у Београду-Раковица. Правосудни испит положио 1984. године у Београду.

Од  1986. године ради у Новом Саду као: виши инспектор прихода, саветник за правни и политички систем, заменик Покрајинског секретара за правосуђе и управу.  

Крајем 1992. године изабран за судију Окружног суда у Новом Саду, 2009. године за судију Вишег суда у Новом Саду, а од 21.11.2013. постаје судија Апелационог суда у Новом Саду. Поступа у другостепеној кривичној материји, општој и према малолетницима, заменик је председника Одељења за малолетнике.

Активно учествовао у припреми и у спровођењу Закона о малолетним учиницима кривичних дела.. (2005-2016), посебно у практичној примени нових института, едукацији учесника поступка, истраживањима и на свим значајнијим стручним скуповима.

Од 2010. године иницирао је редовне Годишње конференције  стручњака из свих области који раде са малолетницима у сукобу са законом у Јужнобачком округу. Учесник пројекта Унапређивања стандарда и критеријума примене, те „пилотирања“ васпитних налога. Написао и објавио више стручних радова из ове и из других кривичноправних области, коаутор публикације „Корак ка преузимању одговорности“ (истраживање ВМ посебених обавеза).

Члан је Друштва судија Србије  од оснивања.

 

Сазив ВСС-а: 
Трећи састав Високог савета судства