• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Ранко Кеча

Ранко Кеча

Професор правног факултета. Рођен је 1950. у Мостару.

Дипломирао је 1974. године на Правном факултету у Новом Саду. На истом факултету је магистрирао 1980. године, одбранивши рад „Судско поравнање“.

На Правном факултету у Новом Саду 1984. године одбранио је докторску дисертацију „Редовни правни лекови у парничном поступку“. За асистента Катедре грађанскоправних наука изабран је 1975, за доцента 1985, за ванредног професора 1995. и за редовног професора 2000. године. Шеф је Катедре грађанскоправних наука. На Правном факултету у Новом Саду држи наставу из наставних предмета Грађанско процесно право, Поступак пред арбитражама и Земљишно и водно право на основним студија ма на Општем смеру и Смеру унутрашњих послова. На дипломским академским студијама (мастер)  предаје Земљишно и водно право. На докторским студијама Приватно право изводи наставу из наставног предмета Грађанско процесно право - одабране теме.

На Правном факултету Универзитета у Београду предаје Грађанско процесно право.

Проф. др Ранко Кеча био је управник Центра за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду до октобра 2009. године. Био је декан Правног факултета у Новом Саду 2000. године. Функцију декана обавља поново, од октобра 2009. године.

Арбитар је Сталног избраног суда при Привредној комори Србије. Био је шеф последипломатских студија Грађанскоправног смера.

Предмет научног интересовања: парнични поступак у целини, арбитражно право и судски систем. 

Проф. др Ранко Кеча је аутор/коаутор 5 књига и преко 50 научних и стручних радова.

Говори немачки и руски језик. 

Сазив ВСС-а: 
Трећи састав Високог савета судства