• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Петар Петровић

Петар Петровић
Петар Петровић

Председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине Републике Србије.

Сазив ВСС-а: 
Други састав Високог савета судства