• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Ната Месаровић

Ната Месаровић

Председник Врховног касационог суда Републике Србије, председник Високог савета судства

Сазив ВСС-а: 
Први састав Високог савета судства