• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Младен Николић

Младен Николић

Судија

Рођен 1959. године у Зеници; Правни факултет Универзитета у Сарајеву завршио 1983. године. Радио је као судијски приправник и стручни сарадник у Четвртом општинском суду у Београду од 1987. до 1992. године; од 1992. године судија у Четвртом општинском суду у Београду, а од 2004. године судија у Трговинском суду у Београду. 

Има изузетно добре резултате рада и у погледу броја завршених предмета и у погледу квалитета судских одлука, на шта указују годишњи извештаји о његовом раду. Објављивао је више реферата и чланака у стручним часописима Судска пракса, Билтен Окружног суда у Београду, Привредни преглед и Интермекс. Коаутор је Коментара закона о извршном поступку. Ужива углед колега са којима ради. Све ове чињенице Високи савет правосуђа је посебно ценио када га је предложио као кандидата.

Сазив ВСС-а: 
Први састав Високог савета судства