• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Мирјана Ивић

Мирјана Ивић
Мирјана Ивић

Рођена 20.11.1951. године у Лесковцу. 
Дипломирала на Правном факултету у Београду 1975. године. Правосудни испит положила 1984. године.

Од 1976. године ради као приправник у Заводу за издавачку делатност „Филип Вишњић" у Београду. Од 1984 до 1990. године ради као стручни сарадник у Кривичном одељењу - у Већу за малолетнике у Врховном суду Србије, након чега је ангажована у Управном одељењу Врховног суда Србије, у звању саветника председника, за управну материју. 1998. године изабрана за судију Окружног суда у Београду и по распореду радила у Управном одељењу и попуњавала петорно веће Кривичног одељења. 24. 11. 1999. године изабрана за судију Врховног суда Србије у Одељењу за управну материју где је радила све до 31. 12. 2009. године. У Врховном суду Србије по распореду била председник већа и члан редакцијске групе Билтена.

01.01.2010. године изабрана за судију Врховног касационог суда где ради у Специјализованом већу за управну материју као и у Већу за решавање сукоба надлежности између Управног суда, виших и основних судова. До 01.10.2010. године по распореду била члан већа у Кривичном одељењу и члан редакцијске групе Билтена судске праксе Врховног касационог суда. До 27. 01. 2011. године била члан Изборне комисије Високог савета судства, где јој је чланство престало на лични захтев. 
 
Учествовала на свим домаћим и међународним стручним скуповима и међународним конференцијама 1997. године у издању Правно-истраживачког центра у Београду приредила и објавила збирку - Закона о одузимању и враћању непокретности са судском праксом. 
 
У Билтену Врховног суда Србије и часопису Интермекс објавила више стручних радова и сентенци из области управне материје.

Сазив ВСС-а: 
Други састав Високог савета судства