• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Иван Јовичић

судија Иван Јовичић
Иван Јовичић

Судија. Рођен је у Гучи, где је завршо и основну и средњу школу. Дипломирао је 1989. године на Правном факултету у Београду. Правосудни испит положо је 1992. године.

Радни однос засновао 1990. године као судијски приправник у Општинском суду у Гучи, а након полагања правосудног испита ради на месту стручног сарадника, односно судијског помоћника.

Изабран је 1996. године за судију Општинског суда у Гучи, где је поступао у парничној материји. Одлуком Скупштине Републике Србије 2001. године именован је за председника Општинског суда у Гучи. Функцију председника је обављао у једном мандату и за то време је поред послова судске управе поступао и у кривичној и извршној материји.

Од 2006. године поново је судија Општинског суда у Гучи, где поступа у парничној и кривичној материји, све до 2009. године када је изабран за судију Вишег суда у Београду. У Вишем суду у Београду је радио у првостепеном грађанском одељењну, а од 2010. године и у другостепеном грађанском одељењу.

Одлуком председника Високога савета судства из 2011. године бива именован за вршиоца функције председника Основног суда у Крагујевцу. Ту функцију је обављао све до 2013. од када поново поступа као судија Вишег суда у Београду у првостепеној грађанској материји.

Сазив ВСС-а: 
Трећи састав Високог савета судства