• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Вучко Мирчић

Вучко Мирчић

Судија

Рођен 1955. године у Андријевици; Правни факултет у Београду завршио 1980. године. Радио као судијски приправник у Другом општинском суду у Београду од 1980. до 1982. године, стручни сарадник у Окружном суду у Београду од 1983. до 1987. године, од 1987. до 1994. године судија Петог општинског суда у Београду; од 1994. године судија Окружног суда у Београду.

Вучко Мирчић, судија Окружног суда у Београду, у Посебном одељењу за борбу против организованог криминала предложен је Високом савету од Колегијума Окружног суда у Београду, као једини кандидат. Дугогодишњи је судија Окружног суда, ужива стручни, професионални и морални углед. Поступао је у великом броју сложених предмета. Резултати његовог рада, нарочито ценећи да их остварује у Посебном одељењу за организовани криминал, показују да је реч о савесном и стручном судији, што је определило Високи савет правосуђа да га предложи као кандидата. Аутор је објављених радова у Билтенима Окружног суда у Београду и другим стручним часописима.

Сазив ВСС-а: 
Први састав Високог савета судства