• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Бранка Банчевић

Бранка Банчевић
Бранка Банчевић

Судија. Рођена 1955. Правни факултету завршила у Новом Саду.

По завршеним студијама на Правном факултету у Новом Саду, од 1977. године до новембра 1979. године радила као приправник у Општинском јавном правобранилаштву у Сремској Митровици a након положеног правосудног испита 1978. године, као заменик Општинског јавног правобраниоца у Сремској Митровици.
 
Од 1979. године до 1987. године радила као судија Општинског суда у Сремској Митровици, а од 1995. године до 31.12.2009. године као судија Окружног суда у Сремској Митровици, након чега је радила као председник Окружног суда од јуна 2001. године до јуна 2006. године. 01.01.2010. године изабрана за судију Апелационог суда у Новом Саду, председник је Кривичног одељења и први заменик в.ф. председника овог суда. 
 
Поред обављања судијских послова, од 2001. године истовремено била ангажована и као предавач од стране Друштва судија Србије, Правосудног центра, ОЕБС-а и Амбасаде Сједињених Америчких Држава, у областима кривично-процесног права, кривично-материјалног права, трговине људима и споразума о признању кривице, а сада је члан комисије за обуку судија и предавач Правосудне академије.

Сазив ВСС-а: 
Други састав Високог савета судства