• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Бранислава Горавица

Бранислава Горавица
Бранислава Горавица

Судија. Рођена у Београду. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1982. године са просечном оценом 9,66.

Прво запослење, као судисјки помоћник (приправник) од 11.06.1984. године имала је у Привредном суду у Београду.

Правосудни испит положила је у јуну 1985. године у Београду са посебном одликом.

У периоду од 1985-1992. године била је стручни сарадник у Привредном суду у Београду, а током неколико последњих година тог периода и самостални стручни сарадник у Одељењу судске праксе.

Изабрана је за судију Привредног суда у Београду 20.10.1992. године, где је вршила судијску функцију све до 31.07.2002. године. Радила је у парничној и привредно-казненој материји, обављала функцију председника Одељења судске праксе и председника Парничног одељења Привредног суда у Београду.

Изабрана је за судију Вишег трговинског суда (сада Привредног апелационог суда) 01.08.2002. године. Поред редовног распореда у судском већу, све време је члан Редакционог одбора Билтена судске праксе Привредног апелационог суда, члан Одељења судске праксе, координатор за банкарске спорове, руководилац Радне групе за парнични поступак на годишњем Саветовању судија привредних судова, члан групе судија за обилазак и контролу првостепених привредних судова. Последње две године распоређена и на место председника Одељења за заштиту права на суђење у разумном року.

Учесник је бројних семинара и округлих столова у земљи и иностранству. Аутор је великог броја стручних реферата из области процесног и материјалног права; као и одговора на спорна правна питања из области привредног права.

У периоду рада Правосудног центра неколико година била је члан Управног одбора, члан, а касније и председник Програмског савета.

Завршила основни и виши ниво обуке за тренере-предаваче и у том својству учествовала у бројним едукцијама судија и судијских помоћника.

Сазив ВСС-а: 
Трећи састав Високог савета судства