• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Бошко Ристић

Бошко Ристић

Председник Одбора за правосуђе и управу Народне скупштине Републике Србије

Сазив ВСС-а: 
Први састав Високог савета судства