• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Благоје Јакшић

Благоје Јакшић
Благоје Јакшић

Судија. Рођен 1957. у Косовској Митровици. Правни факултет у Крагујевцу, завршио 1983. године. Правосудни испит положио 09.10.1986. године. 
 
Дана 01.04.1985. године засновао радни однос у Општинском суду у Косовској Митровици у својству судијског приправника. Јуна 1986. године изабран за судију Општинског суда у Косовској Митровици и поступао као претресни судија у кривичном одељењу. Од јула 1992. до априла 2002. године обављао дужност председника Општинског суда у Косовској Митровици. Од октобра 2003. године ради као судија Првог Општинског суда у Београду. Од упућивања на вршење судијске функције у Први Општински суд у Београду поступао у парницама из радних односа, а за руководиоца Одељења за радне спорове у том суду одређен од јуна 2008. године до 31.12.2009. године. 
 
У 2006. години изабран за најбољег судију Првог Општинског суда у Београду. 
 
Током 2006. и 2007. године држао предавања у организацији Савеза самосталних синдиката, а из области примене прописа из радног права и у организацији Агенције за мирно решавање спорова.
 
Од 01.01.2010. године обавља функцију судије Вишег прекршајног суда у Београду

Сазив ВСС-а: 
Други састав Високог савета судства