• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Александар Стоиљковски

Александар Стоиљковски
Александар Стоиљковски

Судија. Рођен 08.02.1971. године у Вршцу, по националности Mакедонац.
Основно и средњошколско образовање стeкао у Зрењанину. Правни факултет у Новом Саду завршио школске 1995/96. године.

Од 01.09.1996. године запослен у Привредном суду Зрењанин, као судијски приправник. Правосудни испит положио 22.02.1999. године, а почев од 01.03.1999. године запослен у Привредном суду у Зрењанину као стручни сарадник. 01.12.1999. године изабран за судију Општинског суда у Зрењанину. Од 01.08.2005. године радио као судија Трговинског суда у Зрењанину.

Од 01.01.2010. године врши функцију председника Привредног суда Зрењанин.

Сазив ВСС-а: 
Други састав Високог савета судства