• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Архива седница - 2017. година

Високи савет судства је на седници одржаној 14. фебруара 2017. године утврдио ЈЕДИНСТВЕНУ БАЗУ ПИТАЊА ЗА ПИСАНИ ТЕСТ, на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира на судијску функцију, а у складу са Правилником о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира.

Питања су урађена по следећим областима:

-       област грађанског права

-       област кривичног права

-       област управног права

-       област привредног права

-       област прекршајног права и

-       области заштите људских права и слобода