• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Саопштења

12.
Феб.
2019.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА - Службени гласник РС”, број 8/19 од 8. фебруара 2019. године

7.
Феб.
2019.

Списак кандидата са оценом са испита за Врховни касациони суд по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године

6.
Феб.
2019.

Обавештење о одржавању испита за основне судове, по Огласу за избор судија објављеном у „Сл. Гласнику РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године

4.
Феб.
2019.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СУДОВА

24.
Јан.
2019.

Обавештење о испиту за Врховни касациони суд, по Огласу за избор судија Врховног касационог суда („Сл. Гласник РС“ бр. 103/18 од 26.12.2018. године)

22.
Јан.
2019.

САОПШТЕЊЕ

21.
Јан.
2019.

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд, по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику" бр. 69/18 од 14.09.2018. године

Pages