• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Oдлукa о објављивању огласа за попуну упражњених судијских места у апелационим судовима

21
Мар
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 11. марта 2014. године донео oдлуку о објављивању огласа за попуну упражњених судијских места у апелационим судовима у Београду, Крагујевцу и Новом Саду, у вишим судовима у Новом Пазару и Новом Саду:

1. Апелациони суд у Београду - 5

2. Апелациони суд у Крагујевцу - 5

3. Апелациони суд у Новом Саду - 5

4. Виши суд у Новом Пазару - 4

5. Виши суд у Новом Саду -3