• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Oбука „Етика и интегритет у јавном сектору“

26
Јун
2018

Дана 19. и 21. јуна 2018. године, у Високом савету судства, одржана је обука „Етика и интегритет у јавном сектору“ за запослене у Административној канцеларији Високог савета судства.

Обука, у форми радионице, утврђена Планом интегритета Високог савета судства за период 2016-2019. године, одржана је у сарадњи са Правосудном академијом и пројектом „Превенција и борба против корупције“ који финасира Европска унија преко програма ИПА 2013.