• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Oбавештење о датуму одржавања разговора са кандидатoм који је поднео пријаву за Апелациони суд у Београду по огласу објављеном у „Сл. гл. РС”, број 40/22 од 23.03.2022.године

13
Јун
2022

Високи савет судства обавештава кандидата Људмилу Панић, која је поднела пријаву за избор судија у Апелационом суду у Београду, по огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 40/22 од 23. марта 2022. године, а која подлеже обавези из члана 50. став 3. Закона о судијама, да ће се разговор са кандидатом обавити дана 27. јуна 2022. године, у 14:15 часова  у просторијама Високог савета судства, ул. Ресавска бр. 42, у Београду.