• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Oбавештење о датуму одржавања испита са кандидатом који је поднео пријаву за Виши суд у Сремској Митровици, по огласу објављеном у „Сл. гл. РС”, број 62/22 од 27.05.2022.године

17
Нов
2022

Високи савет судства обавештава кандидата Зорицу Вељовић, која је поднела пријаву за избор судија у Вишем суду у Сремској Митровици, по огласу објављеном у „Службеном гласнику РС“ број 62/22 од 27. маја 2022. године, а која има обавезу да полаже испит за наведени суд, на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира, да ће се испит одржати дана 5. децембра 2022. године са почетком у 11:00 часова,  у просторијама Високог савета судства, улица Ресавска 42, у Београду.