• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Стручна расправа Вредновање рада судија у Србији и региону

25
Нов
2016

Јуче је, у библиотеци Високог савета судства у Београду, одржана стручна расправа Вредновање рада судија у Србији и региону, у организацији Фондације Центар за јавно право и Високог савета судства Републике Србије.

Скуп је отворен уводним речима годподина Едина Шарчевића, председника Фондације Центар за јавно право, и председникa Високог савета судства и Врховног касационог суда Републике Србије, судијe Драгомирa Милојевића, који су истакли важност питања вредновања рада судија за носиоце правосудних функција у Републици Србији и региону.

О оствареним резултатима сваког судије, кроз успостављени систем вредновања у Републици Србији, говорио је судија Мирољуб Томић, члан Високог саветва судства Републике Србије и заменик председника Високог саветва судства Републике Србије.

Судија Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине, госпођа Божидарка Додик, указала је на примере добре праксе система вредновања у Републици Словенији и Краљевни Норвешкoj и представила актуелне проблеме вредновања рада судија у правосудном систему Федерације Босне и Херцеговине.

Искуства из праксе у Републици Хрватској, у свом излагању представио је господин Дамир Контрец, судија Врховног суда Републике Хрватске и члaн Држaвнoг судбeнoг виjeћa Рeпубликe Хрвaтскe.

Стручној расправи је присуствовало преко 25 представника правосуђа, који су изнели своја запажања и препоруке које се односе на вредновање, тј. оцењивање рада судија.

Кроз увид у регионалну праксу, узајамну размену искустава, као и идентификовање нормативних и фактичких слабости у системима вредновања рада судија у земљама региона, овај скуп је допринео унапређењу регионалне сарадње правосудних институција Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине.