• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Списак кандидата са оценом са испита за Управни суд по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр 39/18 од 25.05.2018. године

29
Окт
2018

Комисија Високог савета судства утврдила је коначну листу кандидата са оценом са испита за Управни суд по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр 39/18 од 25.05.2018. године, коју објављује дана 29.10.2018. године на својој интернет страници у 13:05 часова.