• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Списак кандидата са оценом са испита за Привредни апелациони суд, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године

10
Јун
2020

Комисија Високог савета судства утврдила је листу кандидата са оценом са испита за Привредни апелациони суда, по Огласу објављеном  у "Сл. Гласнику РС" бр. 21/20 од 06.03.2020. године, коју објављује дана 10.06.2020. године на својој интернет страници у 13:40 часова