• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Списак кандидата са оценом са испита за Прекршајни суд у Прешеву по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 56/18 од 18.07.2018. године

20
Дец
2018

Комисија Високог савета судства утврдила је коначну листу кандидата са оценом са испита за Прекршајни суд у Прешеву  по Огласу објављеном  у "Сл. Гласнику РС" бр. 56/18 од 18.07.2018. године, коју објављује дана 20.12.2018. године на својој интернет страници у 10:15 часова