• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Списак кандидата са оценом са испита за Основне судове по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године

14
Мар
2019

Комисија Високог савета судства утврдила је коначну листу кандидата са оценом са испита за Основне судове по Огласу објављеном  у "Сл. Гласнику РС" бр. 103/18 од 26.12.2018. године, коју објављује дана 14.03.2019. године на својој интернет страници у 08:30 часова