• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Списак кандидата са оценом са испита за основне судове по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 21/20 од 6. марта 2020. године

16
Сеп
2020

Комисија Високог савета судства утврдила је листу кандидата са коначном оценом са испита за основне судове, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 21/20 од 6. марта 2020. године, коју објављује дана 16.09.2020. године на својој интернет страници у 13:30 часова.