• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Списак кандидата са оценом са испита за Више судове по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 69/18 од 14.09.2018. године

12
Дец
2018

Комисија Високог савета судства утврдила је коначну листу кандидата са оценом са испита за Више судове по Огласу објављеном у у "Сл. Гласнику РС" бр. 69/18 од 14.09.2018. године, коју објављује дана 12.12.2018. године на својој интернет страници у 11:20 часова