• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

СЕМИНАР ЕТИЧКИ КОДЕКС И ПРИСТУП ЕТИЦИ У ПРАВОСУЂУ

27
Окт
2016

 

У оквиру Твининг пројекта „Јачање капацитета Високог савета судства и Државног већа тужилаца“, у среду 26.октобра 2016. године организован је заједнички семинар за чланове дисциплинских органа ВСС-а и ДВТ-а, чланове и представнике ВСС-а и ДВТ-а као и друге заинтересоване стране из области  примене Етичког кодекса и приступа етици у правосуђу.

Овај семинар  је окупио еминентне европске експерте који су са својим колегама из српског правосудног система поделили искуства и направили преглед најбољих примера из праксе.

Семинар је отворен уводним речима господина Борје Јименеза, сталног саветника на Твининг пројекту и јавног тужиоца из Шпаније. О етичком кодексу за судије и тужиоце у Републици Србији говорили су госпођа Мирјана Илић, судија Вишег суда у Београду и дисциплински тужилац ВСС-а, као и Милан Бојковић, заменик републичког јавног тужиоца и члан Етичког одбора ДВТ-а.

Госпођа Lorena Bachmaier, прoфeсoр нa Унивeрзитeту Кoмплутeнсe у Maдриду, представила је најбоље примере из праксе држава чланица Европске уније, док је о правилима у примeни Eтичкoг кoдeксa oд стрaнe дисциплинских oргaнa говорио господин Juan Carlos da Silva, Виши судиja Упрaвнoг судa у Билбaу.

Присутнима су се обратили и судиja зa вeзу у Вeликoj Бритaниjи, бивши члaн Сaвeтa судствa Шпaниje и бивши члaн Дисциплинскe кoмисиje Сaвeтa судствa Шпaниje господин Miguel Carmona, као и госпођа Kelly Theologitou, Виши jaвни тужилaц, сaвeтник при Mинистaрству прaвдe, трaнспaрeнтнoсти и људских прaвa Грчкe. Након тога учесници су, у отвореној дискусији, имали прилику да размене мишљења о различитим приступима етици у правосуђу и потенцијалним решењима за актуелне проблеме из ове области.

Твининг пројекат „Јачање капацитета Високог савета судства и Државног већа тужилаца“ је финансиран од стране Европске уније у оквиру ИПА 2013 фондова.