• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење

22
Јул
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 22. јула 2014. године донео oдлуку о објављивању огласа за попуну упражњених судијских места у Привредном апелационом суду, у Привредном суду у Зајечару, у Вишем суду у Београду, у Првом основном суду у Београду, у основним судовима у Нишу, Новом Саду, Крагујевцу и Пироту:

1. Привредни апелациони суд  - 5 
2. Привредни суд у Зајечару - 1 
3. Виши суд у Београду - 6 
4. Први основни суду у Београду -12 
5. Основни суд у Нишу -10 
6. Основни суд у Новом Саду - 8 
7. Основни суд у Крагујевцу - 4 
8. Основни суд у Пироту -3