• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење

22
Јул
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 22. јула 2014. године донео Правилник о критеријумима, мерилима и поступку за вредновање рада судија и председника судова.

Правилник се примењује кроз пилот фазу у периоду од 01. септембра до 15. децембра 2014. године  у судовима у којима ће се спровести пилот фаза примене Правилника.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењује се од 15. јануара 2015. године.