• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење

16
Јул
2014

Комисија Високог савета судства у саставу Мирјана Ивић, Бранка Банчевић и Александар Стоиљковски обавила је разговоре са 127 кандидата који су поднели пријаве на оглас за попуну упражњених судијских места у Основном суду у Врбасу, вишим судовима у Новом Саду и Новом Пазару и привредним судовима у Београду, Новом Саду, Панчеву, Зајечару и Пожаревцу.

Високи савет судства је 07. фебруара 2014. године огласио избор судија у Основном суду у Врбасу, у привредним судовима у Београду, Новом Саду, Панчеву, Зајечару и Пожаревцу.

Високи савет судства је 20. марта 2014. године огласио избор судија у вишим судовима у Новом Пазару и Новом Саду.