• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење

17
Јун
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 17. јуна 2014. године донео одлуку о избору судија у Апелационом суду у Београду, Апелационом суду у Новом Саду и Апелационом суду у Крагујевцу.

Списак судија који су изабрани у Апелациони суд у Београду:

 1. Веселинка Милошевић, судија Вишег суда у Београду;
 2. Јасна Беловић, судија Вишег суда у Београду;
 3. Александар Ивановић, судија Вишег суда у Београду;
 4. Весна Караџић Ристић, судија Вишег суда у Београду;
 5. Весна Станковић, судија Првог основног суда у Београду.

Списак судија који су изабрани у Апелациони суд у Новом Саду:

 1. Весна Сладојевић, судија Вишег суда у Новом Саду;
 2. Јасмина Дивнић, судија Вишег суда у Новом Саду;
 3. Вера Крстин, судија Вишег суда у Новом Саду;
 4. Оливера Пејак Прокеш, судија Вишег суда у Новом Саду;
 5. Нада Кнежевић Антић, судија Вишег суда у Суботици.

Списак судија који су изабрани у Апелациони суд у Крагујевцу:

 1. Грозда Арнаут, судија Вишег суда у Крагујевцу;
 2. Татјана Кандић, судија Вишег суда у Чачку;
 3. Мирјана Станковић, судија Основног суда у Крагујевцу;
 4. Марија Марковић, судија Основног суда у Чачку;
 5. Јасмина Јовановић, судија Основног суда у Краљеву.

Високи савет судства је 20. марта 2014. године огласио избор судија у Апелационом суду у Београду, Апелационом суду у Новом Саду и Апелационом суду у Крагујевцу.