• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење

11
Јун
2014

Комисија Високог савета судства у саставу Мирјана Ивић, Мирољуб Томић и Бранка Банчевић, обавила је разговоре са 20 кандидата који су поднели пријаве на оглас за попуну упражњених судијских места у Апелационом суду у Београду, Апелационом суду у Новом Саду и Апелационом суду у Крагујевцу.

Високи савет судства је 20. марта 2014. године огласио избор судија у Апелационом суду у Београду, Апелационом суду у Новом Саду и Апелационом суду у Крагујевцу.