• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење

11
Јун
2014

Високи савет судства је упутио допис судовима, како би отклонили уочене неусклађености приликом прописивања потребних услова за радно место судијских сарадника у правилницима о уређењу и систематизацији радних места у судовима са одредбом члана 59. став 2. Закона о уређењу судова.